Ålandsbankens rörelseresultat bättre eller väsentligt bättre än föregående år samt preliminärt resultat för Q3

08 oktober 2020
|


 

Ålandsbanken Abp
Insiderinformation
8.10.2020 kl. 9.00

Ålandsbankens rörelseresultat bättre eller väsentligt bättre än föregående år samt preliminärt resultat för Q3

Ålandsbankens rörelseresultat för tredje kvartalet 2020 uppgår preliminärt till 10,7 miljoner euro.  Det är 1,2 miljoner euro eller 12 procent bättre än motsvarande kvartal föregående år. Det är det högsta kvartalsresultatet någonsin i Ålandsbankens historia exklusive engångsposter.

Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) för tredje kvartalet är preliminärt 12,3 procent (12,3).

Det preliminära rörelseresultatet för årets nio första månader 2020 är 27,4 miljoner euro, vilket är 3,3 miljoner euro eller 14 procent bättre än samma period föregående år.

Den 7 april 2020 meddelade Ålandsbanken att man på grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020. När sikten nu har klarnat kan Ålandsbanken konstatera att rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre eller väsentligt bättre än rekordåret 2019, det vill säga bättre eller väsentligt bättre än 33,2 miljoner euro.

Ålandsbankens delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 22 oktober.

REVIDERADE FRAMTIDSUTSIKTER

Ålandsbanken konstaterar att rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre eller väsentligt bättre än rekordåret 2019, det vill säga bättre eller väsentligt bättre än 33,2 miljoner euro.

Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens utveckling. Det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader med anledning av den pågående coronapandemin. Av denna anledning finns det en viss osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.

TIDIGARE KOMMUNICERADE FRAMTIDSUTSIKTER

På grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden har Ålandsbanken beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020.

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505