Hoppa till huvudinnehåll
09 nov 2021
Börsmeddelanden

Ålandsbanken inleder förvärv av egna aktier


 

Ålandsbanken Abp

Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

9.11.2021 kl. 11.30 EET

Ålandsbanken inleder förvärv av egna aktier

Ålandsbankens styrelse har beslutat att inleda förvärv av egna aktier inom ramen för bolagsstämmans bemyndigande av den 30 mars 2021. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas enligt förvärvsbeslutet i en eller flera omgångar uppgår till 375 000 B-aktier, vilket motsvarar 4,1 procent av samtliga B-aktier och 2,4 procent av samtliga aktier i Ålandsbanken. Det maximala beloppet som kan användas för återköpet uppgår till 10 500 000 euro. Finansinspektionen har lämnat tillstånd för återköpet av egna aktier.

Förvärv av aktier inleds tidigast den 9 november 2021 och avslutas senast den 30 mars 2022. Aktierna förvärvas med fritt eget kapital via handel på Nasdaq Helsinki Oy i en eller flera omgångar till det pris som fastställs i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy på dagen för förvärvet. Aktier förvärvas och betalas enligt regler på Nasdaq Helsinki Oy.

Aktierna förvärvas i syfte att utveckla Ålandsbankens kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, som en del av Ålandsbankens incentivsystem och annars för att överlåtas vidare eller behållas i Ålandsbanken. Därmed finns det vägande ekonomiska skäl för att genomföra ett riktat förvärv.

Ålandsbankens styrelse har på den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2021 bemyndigats att fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens egna aktier. Bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma dock längst till 30 september 2022. Bemyndigandet omfattar återköp av högst 1 500 000 B-aktier vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i Ålandsbanken och ungefär 16,4 procent av samtliga B-aktier i Ålandsbanken.


Ålandsbanken Abp

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505