Ålandsbanken Abp: Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

13 september 2018
|


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
13.9.2018 kl. 10.30

Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

Ålandsbanken Abp har ansökt om att nedannämnda värdepapper (masskuldebrevslån) ska tas upp till handel på en reglerad marknad.

Lånets namn: Ålandsbanken EUR 250,000,000 Fixed Rate Notes due 2021

ISIN-kod: FI4000348966

Lånebelopp: 250,000,000 EUR

De lånespecifika villkoren finns tillgängliga på emittentens websida:

https://www.alandsbanken.com/uploads/pdf/final_terms_250_MEUR_due_2021.pdf

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505