Ålandsbanken Abp: Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

15 mars 2019
|


 

Ålandsbanken Abp
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
15.3.2019 kl. 16.15

Information om ansökan om upptagande av värdepapper till handel på en reglerad marknad

Ålandsbanken Abp har ansökt om att nedannämnda värdepapper (säkerställda obligationer) ska tas upp till handel på en reglerad marknad.

Lånets namn: Ålandsbanken EUR 300,000,000 Covered Bonds due 2024

ISIN-kod: FI4000375241

Lånebelopp: 300 000 000 EUR

Grundprospektet och slutliga villkor finns tillgängligt på emittentens websida:

https://www.alandsbanken.com/uploads/pdf/final_terms_MEUR_300_covered_bonds_due_2024.pdf

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505