Ålandsbanken Abp: Finansiell kalender och ordinarie bolagsstämma 2021

17 juli 2020
|


 

Ålandsbanken Abp
Finansiell kalender
17.7.2020 kl. 9.30

Finansiell kalender och ordinarie bolagsstämma 2021

Bokslutskommuniké och årsredovisning 2020

  • Bokslutskommuniké 2020, fredag 5.2.2021
  • Årsredovisning 2020, fredag 26.2.2021

Delårsrapporter 2021 

  • Delårsrapport januari-mars, tisdag 27.4.2021
  • Halvårsrapport januari-juni, tisdag 20.7.2021
  • Delårsrapport januari-september, tisdag 26.10.2021

Ordinarie bolagsstämma 2021

  • Ordinarie bolagsstämma hålls tisdag 30.3.2021

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505