Hoppa till huvudinnehåll
19 dec 2021
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Korrigering av kapitalkravsuppgifter publicerade under år 2021


Ålandsbanken Abp
Insiderinformation
19.12.2021 kl. 15.15

Korrigering av kapitalkravsuppgifter publicerade under år 2021

På grund av ett tolkningsfel gällande ett bankspecifikt myndighetskrav har Ålandsbanken rapporterat felaktiga kapitalkravsuppgifter under år 2021. De korrekta uppgifterna presenteras i tabellen nedan.

Den förändrade tolkningen påverkar inte Ålandsbankens sätt att bedriva sin affärsverksamhet eller bankens långsiktiga finansiella mål.

Kapitaltäckning Publicerad Korrigerad Publicerad Korrigerad Publicerad Korrigerad
  mars -21 mars -21 juni -21 juni -21 sept -21 sept -21
             
Kärnprimärkapital 239,6 239,6 243,6 243,6 254,5 254,5
Primärkapitaltillskott 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
Supplementärkapital 36,6 36,6 28,2 28,2 21,9 21,9
Kapitalbas totalt 305,6 305,6 301,3 301,3 305,9 305,9
             
Kapitalkrav för kreditrisker enligt IRB-metod 40,3 40,3 40,4 40,4 39,2 39,2
Ytterligare kapitalkrav IRB-metod 6,0 10,7 6,1 10,7 5,9 10,4
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetod 70,9 70,9 80,6 80,6 83,2 83,2
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkrav för operativ risk 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
Kapitalkrav 135,0 139,7 145,0 149,6 146,2 150,7
             
Riskexponeringsbelopp 1 688,0 1 745,9 1 812,2 1 870,3 1 827,3 1 883,7
             
Kapitalrelationer            
Kärnprimärkapitalrelation, % 14,2 13,7 13,4 13,0 13,9 13,5
Primärkapitalrelation, % 15,9 15,4 15,1 14,6 15,5 15,1
Total kapitalrelation, % 18,1 17,5 16,6 16,1 16,7 16,2
             
Kapitalrelationer högre än minimikrav (%-enheter)            
Kärnprimärkapitalrelation, % 5,7 5,2 4,9 4,5 6,3 5,9
Primärkapitalrelation, % 5,9 5,4 5,1 4,6 6,2 5,8
Total kapitalrelation, % 6,1 5,5 4,6 4,1 5,2 4,7

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505