Hoppa till huvudinnehåll
22 feb 2023
Börsmeddelanden

Ålandsbankens års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats


 

Ålandsbanken Abp
Årsredovisning
22.2.2023 kl. 14.35 EET

Ålandsbankens års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats

Ålandsbankens års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport 2022 har i dag publicerats på svenska och engelska. Samtidigt publicerades Ålandsbankens års- och hållbarhetsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport 2022 har i dag publicerats på svenska och engelska. Samtidigt publicerades Ersättningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten som separata dokument.

De finansiella rapporterna på svenska publiceras i enlighet med rapporteringskraven för European Single Electronic Format (ESEF). I linje med ESEF-kraven har de primära delarna i koncernbokslutet markerats med XBRL-taggar.
Revisionsbyrån KPMG Oy Ab har tillhandahållit en oberoende revisors försäkran med rimlig säkerhet om Ålandsbanken Abps ESEF-bokslut.

Års- och hållbarhetsredovisningen, Ersättningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten finns att ladda på vår webbplats:

Års- och hållbarhetsredovisningen
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/7437006WYM821IJ3MN73-2022-12-31-sv.zip

Ersättningsrapport
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/ersattningsrapport2022sv.pdf

Kapital- och riskhanteringsrapport 
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/capital-and-risk-management-report_2022en.xlsx

Ålandsbanken Abp

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, vd och koncernchef Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505

Bilagor