Hoppa till huvudinnehåll

Klimatarbete

Som många andra aktörer i branschen jobbar vi med att öka vår förståelse för vad vår verksamhet har för påverkan på klimat och miljö, vilket inkluderar till exempel vatten, biodiversitet och ekosystem. Vi fördjupar vår kunskap om och analys av den klimatpåverkan vår verksamhet har kontinuerligt. Genom att beräkna våra utsläpp med stöd av Greenhouse Gas-protokollet (GHGP) inom scope 1, 2 och 3 både uppströms och nedströms kan vi skapa oss en bild av vår påverkan. Uppströms betyder de utsläpp som skapas av hur vår egen verksamhet bedrivs, till exempel genom uppvärmning av de lokaler som vi bedriver verksamheten i och genom tjänsteresor som personalen gör. Nedströms betyder de utsläpp som sker från de produkter som vi producerar och säljer.
Appeltrad jordbruk

Vi beräknar vår klimatpåverkan inom 4 fyra områden där vi ser att vi ha störst påverkan:

  • Egen operativ verksamhet

  • Kundernas placeringsportföljer

  • Kreditportföljen

  • Treasuryportföljen

Klimatberäkningar har i dag några utmaningar vad gäller att få tillförlitliga data och jämförbara standarder för beräkningar inom scope 1, 2 och 3. Vi beräknar så transparent vi kan med de data vi har i nuläget. Följaktligen är vi medvetna om att vi kontinuerligt ska bredda och justera våra beräkningar när standardiserade beräkningsmodeller erbjuds.

Klimatmål Klimatkompensation Vår kompensationsportfölj