Hoppa till huvudinnehåll

Vår kompensationsportfölj

Vi har tagit fram en kompensationsportfölj som kompenserar för utsläppen från vår egen verksamhet. Arbetet har gjorts i samarbete med det finländska ideella företaget Compensate som erbjuder företag och privatpersoner enkel tillgång till högkvalitativ kompensation av växthusgasutsläpp.

Compensates modell med en dynamisk kompensationsportfölj säkerställer bästa klimatpåverkan och minskar riskerna som enskilda projekt kan ha. För att säkerställa både klimatintegritet och faktisk påverkan har Compensate ett högt krav på hållbarhet som bygger på tre pelare:

  • Nära samarbete med forskarsamhället.

  • Mycket selektiv kompensationsportfölj.

  • Inbyggd överkompensation för att garantera verklig minskning av minst 1 ton CO² för varje ton CO²e-kompensation.

Kompensationsportföljens bidrag:

  • 80 procent av portföljen består av projekt som minskar och lagrar växthusgaser.

  • 20 procent av portföljen består av innovationsprojekt, det vill säga ny teknik för att exempelvis fånga in och lagra koldioxid.

  • Portföljen innehåller en inbyggd överkompensation för att garantera verklig minskning koldioxid.

  • Portföljen bidrar starkt till att upprätthålla biologisk mångfald och minska socioekonomisk utsatthet.

  • Portföljen bidrar till samtliga FN:s 17 mål för hållbar utveckling