Hoppa till huvudinnehåll

Om hållbarhet

Ålandsbanken ska vara den självklara värdeskapande banken för ambitiösa personer och företag som värderar relationer. Vi eftersträvar att vår verksamhet ska drivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt som socialt och miljömässigt. Detta ställer krav på att vi är medvetna om hur vår verksamhet och vårt sätt att bedriva vår verksamhet påverkar den enskilda människan, samhället och jorden, nu och i framtiden.
Vag skog jordbruk

Ända sedan banken grundades 1919 har engagemanget i samhällsutvecklingen varit en viktig filosofi. Att bidra till utvecklingen av samhället men att även dra sitt strå till stacken och föregå med gott exempel för en bra utveckling globalt sett är angeläget för oss.

Hållbarhet är en integrerad del i hela vår verksamhet, och genom att strukturera upp arbetet kan vi säkerställa att vi fokuserar på rätt saker, på rätt sätt. Till vår hjälp har vi externa regelverk och intern styrning genom policyer och riktlinjer. Genom en årlig väsentlighetsanalys, en hållbarhetsstrategi som uppdateras vartannat år och våra koncerngemensamma klimatmål strukturerar vi upp arbetet. Som ett riktgivande stöd har vi FN:s globala målsättningar för hållbar utveckling, Agenda 2030 med dess 17 mål och 169 delmål samt vår hållbarhetsstrategi med fyra ansvarsområden – ansvarsfulla investeringar, ansvarsfull kreditgivning, socialt ansvar och miljöansvar.

Ålandsbanken och hållbarhet ur tre olika perspektiv

Varför har Ålandsbanken valt ett så stort fokus på hållbarhet och miljöfrågor? Varför är det viktigt för både den egna och kundernas långsiktiga framgång? I videon möter vi tre olika perspektiv: aktieägarens, medarbetarens och kundens.

Engagemang

Läs mer om Engagemang

Antagna principer

Läs mer om Antagna principer

Regelverk

Läs mer om Regelverk