Hoppa till huvudinnehåll
07 jul 2014
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbanken ändrar sina bolåne- och inlåningsräntor

Pressmeddelande

7 juli 2014

Ålandsbanken ändrar från och med den 9 juli 2014 nedanstående räntor med anledning av ändrade marknadsräntor. Ändringen gäller inte fasta räntor samt räntor knutna till Stibor.

UTLÅNING

Ändring %-enheter

Kontokrediter

-0,50

Depåkrediter

-0,50

Lån med rörlig ränta

-0,50

Topplån bostad*)

-0,20

Lån bostadsrättsförening*)

-0,20

Lån bostadsfastighet*)

-0,20

INLÅNING

Ny ränta, %

Ändring %-enheter

Ålandskonto

1,00

-0,50

Premiumkonto

0,10

-0,25

Baskonto

0,05

-0,05

Depåkonto**)

0,05

-0,20

*) Följer ränteändring för privatkunders bolån med 3 månaders rörlig ränta

**) För depåkonton med individuella villkor sänks räntan med upp till 0,50 %-enheter, dock lägst till 0,05 %.

Ålandsbankens nya listpriser från 7 juli 2014 för bolån med olika räntebindning respektive fasträntekonton med olika löptid är följande.

BOLÅN

Ny ränta, %

Ändring %-enheter

3 månader

2,45

-0,20

1 år

2,45

-0,20

2 år

2,50

-0,15

3 år

2,65

-0,25

4 år

2,95

-0,30

5 år

3,15

-0,30

10 år

4,00

-0,25

FASTRÄNTEKONTO

Ny ränta, %

Ändring %-enheter

3 månader

1,05

-0,50

6 månader

1,10

-0,50

12 månader

1,20

-0,50

24 månader

1,30

-0,50

36 månader

1,45

-0,50

48 månader

1,75

-0,40

60 månader

2,10

-0,30

För frågor kontakta:

Magnus Holm, Chef Affärsområde Sverige

Telefon: 08-791 46 44