Ålandsbanken ändrar sina räntor

27 mars 2015
|

Ålandsbanken ändrar sina räntor

Med anledning av sänkta marknadsräntor justerar Ålandsbanken nedanstående räntor från och med den 27 mars.

BolåneräntorNy ränta, %Ändring, %
3 mån2,05-0,05
1 år2,05-0,05
2 år2,05-0,10
3 år2,05-0,15
4 år2,30-0,15
5 år2,40-0,15
10 år3,25-0,20
Topplån bostad*) -0,05
Inlåningsräntor
Ålandskonto0,45-0,05


*) Följer ränteändring för privatkunders bolån med 3 månaders rörlig ränta.

För frågor kontakta:

Magnus Holm, Chef Affärsområde Sverige
Telefon: 08-791 46 44