Hoppa till huvudinnehåll
20 nov 2019
Pressmeddelanden

Åland Index Solutions – en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
20.11.2019

Åland Index Solutions – en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion

Åland Index Solutions, ett samägt bolag mellan Doconomy och Ålandsbanken, skapar förutsättningar för banker, företag som erbjuder betaltjänster och finansiella institutioner att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade påverkansberäkningar. Åland Index är det globala index för beräkningar av koldioxidutsläpp som hjälper individer ställa om sin konsumtion till att bli mer klimatmässigt uthållig.

”Med Åland Index Solutions kan vi aktivera alla finansiella aktörer i kampen mot klimatförändringarna. Samarbetet är en milstolpe i skapandet av en global standard för att mäta konsumtionens klimatpåverkan och genom att koppla samman konsumtionsmönster med påverkan, i grunden, förändra det sätt vi konsumerar på”,
säger Nathalie Green, vd på Doconomy.

Åland Index lanserades 2016 och utvecklingsteamet har sedan dess arbetat med att hjälpa konsumenter bli mer medvetna om deras påverkan på planeten. Åland Index uppdateras kontinuerligt och 2.0-versionen innehåller ytterliga påverkansfaktorer och mer utförliga analysmodeller. Det uppdaterade indexet har det senaste året utvecklats genom att implementera Standard & Poors Trucost-analyser i beräkningsmodellen. Trucost värderar risker relaterade till klimatförändringar, nationella resursbegränsningar samt sociala, miljömässiga och bolagsstyrande faktorer. Den nya tekniska lösningen och API från Åland Index ger banker möjligheter att integrera beräkningar av klimatpåverkan genom en enkel, mjukvarubaserad lösning från AWS, Amazon Web Services.

Åland Index Solutions kommer att ledas av en av Doconomys medgrundare Helena Mueller. Hon ledde, under sin tid på KPMG, det team som validerade den första versionen av Åland Index 2016.

”Det saknas idag effektiva verktyg för banker och finansiella institutioner för att engagera och aktivera konsumenter till positiv förändring. Genom Åland Index Solutions kreativa lösningar och allianser och nära samarbete med ledande finansaktörer kan vi nu erbjuda alla banker att engagera sig och låta kunderna mäta sin klimatpåverkan och stödja dem i deras dagliga omställning. Vid FN:s klimatmöte COP25 i Madrid i december kommer vi se sådana allianser forma en ny sorts lojalitet mellan människor, varumärken och planeten Jorden”, menar Helena Mueller.

Ålandsbanken, som lanserade Åland Index för tre år sedan, betraktar Åland Index Solutions som ett naturligt steg i att göra denna innovativa referenspunkt tillgänglig för hela finansmarknaden.

”Vi är stolta att tillsammans med Doconomy ha grundat Åland Index Solutions. En lösning som bevarar den enskildes integritet avseende påverkan, men inte bara det. Vi står som garanter för Åland Index Solutions metod, som är navet i världens mest erkända påverkanskalkylator för dagliga transaktioner och hjälper alla att förstå hur deras klimatavtryck ser ut och erbjuder tjänster för att agera för att minska sina utsläpp” säger Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken.

Åland Index Solutions välkomnas av FN:s Klimatpanel som menar att indexets data kommer bli ett instrument för globala beräkningar på individnivå.

“Vi, alla, måste förstå att effekten av våra livsstilsval påverkar vår planet och dess klimat. Analyser av konsekvenseffekterna visar vägen. Det här samarbetet, som skapar förutsättningar för global klimatkamp på individnivå, gör att vi kan få en bättre förståelse för vårt avtryck och hitta vägar framåt för att bidra till lösningar, varje dag” kommenterar Niclas Svenningsen, chef för Global Climate Action vid FN:s klimatsekreteriat.

För mer information:

Nathalie Green, vd
Doconomy mobil: +46 70 06 93 05
nathalie.green@doconomy.com

Masse Benesch,
Head of Communications mobil: +46 73 314 14 34
masse.benesch@doconomy.com

Om Doconomy
Doconomy AB som grundades 2018 är både en fintech-startup och en filosofi om hur människor kan använda sina pengar som ett verktyg för att motverka klimatförändring. Doconomys vision är möjliggörandet av en hållbar livsstil för alla, genom att erbjuda enkla banktjänster som kan förändra beteenden, hantera besparingar samt uppmuntra förändringar som leder till en hållbar konsumtion. Doconomy använder sig av Åland Index, som tagits fram av Ålandsbanken för att följa den påverkan som varje transaktion har.

Följ Doconomy på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram via @doconomy

Om Ålandsbanken

Ålandsbanken är en bank med starka kundrelationer och personlig service. Banken har ett starkt placeringskunnande och kan samtidigt erbjuda goda finansieringstjänster. Affärsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Ålandsbankens huvudkontor finns i Mariehamn. Banken har tre kontor på Åland och fem kontor i övriga Finland. Banken har tre kontor i Sverige.

Till Ålandsbankenkoncernen hör totalt två dotterbolag vars verksamhet på olika sätt anknyter till bankverksamhet.

Om FN:s Klimatkonvention

Med 197 medlemsländer, omfattar FN:s Klimatkonvention (UNFCCC) nästa alla världens stater och utgör grundfördraget till Klimatavtalet i Paris 2015. Det viktigaste målet i Parisavtalet är att hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen under två grader för detta århundrade. Därtill ska initiativ drivas som ytterligare begränsar temperaturökningen med 1,5 grader celsius jämfört med förindustriella nivåer.

FN:s Klimatkonvention är också grundfördraget för Kyotoprotokollet 1997. Det huvudsakliga syftet med samtliga avtal under FN:s Klimatkonvention är att stabilisera utsläppen av växthusgaser och dess koncentration i atmosfären till nivåer som förebygger all skadliga inverkan av människans påverkan på klimatet. Allt inom en tidsplan som tillåter ekosystemen att anpassa sig på naturlig väg och som möjliggöra hållbar utveckling.