Hoppa till huvudinnehåll
01 apr 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp:s styrelse föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
1.4.2020 kl. 11.15

Ålandsbanken Abp:s styrelse föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp

Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den rekommendation som Europeiska centralbanken (ECB) med anledning av detta utfärdade den 27 mars 2020 och som Finansinspektionen i Finland den 28 mars kompletterade för banker av mindre storlek, föreslår Ålandsbankens styrelse att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp och ändrar därmed sitt utdelningsförslag till den ordinarie bolagsstämman som hålles den 2 april 2020.

ECB och Finansinspektionen anser att det är viktigt att bankerna bevarar kapital för att bibehålla sin kapacitet att stötta ekonomin i ett läge med förhöjd osäkerhet till följd av covid-19. Därför rekommenderar ECB och Finansinspektionen att kreditinstitut, åtminstone fram till den 1 oktober 2020, avstår från att lämna utdelningar, inte gör några oåterkalleliga åtaganden om att betala utdelningar för räkenskapsåren 2019 och 2020.

Ålandsbanken är väl kapitaliserad och har haft för avsikt att bidra till samhällets behov av likviditet genom att dela ut 15,6 miljoner euro i dividend där största delen skulle tillfalla Ålandsbankens drygt 5 300 ägare på Åland. Styrelsen har emellertid förståelse för den osäkerhet som covid-19 orsakar och instämmer i att det finns en styrka i att alla banker agerar på ett likartat sätt i den globala kris som nu råder.

I enlighet med ECB:s och Finansinspektionens rekommendation föreslår därför styrelsen att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp. Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman, som hålles den 2 april 2020, bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning av högst 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2021. Styrelsen avser att följa den rekommendation som utfärdats av ECB och Finansinspektionen och avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020. Ålandsbanken kommer att publicera eventuella beslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.

Den ordinarie bolagsstämman 2021 kommer att besluta om vinstdispositionen för räkenskapsåret 2020 efter förslag från styrelsen som förväntas publiceras under första kvartalet 2021.

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505