Hoppa till huvudinnehåll
16 jul 2020
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbanken Fondbolag Ab ändrar fondernas stadgar 17.8.2020

Ålandsbanken Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra de fondspecifika stadgarna för placeringsfonderna som bolaget förvaltar. Ändringarna grundar sig på den helhetsreform av Finlands lag om placeringsfonder som trädde i kraft i mars 2019 och samtidigt görs preciseringar i fondernas stadgar för att bättre beskriva fondernas placeringsstrategier.

Ålandsbanken Fondbolag Ab ändrar fondernas stadgar 17.8.2020

Ålandsbanken Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra de fondspecifika stadgarna för placeringsfonderna som bolaget förvaltar. Ändringarna grundar sig på den helhetsreform av Finlands lag om placeringsfonder som trädde i kraft i mars 2019 och samtidigt görs preciseringar i fondernas stadgar för att bättre beskriva fondernas placeringsstrategier.

De viktigaste stadgeändringarna som gäller enskilda fonder är följande:

  1. Ålandsbanken Europe Value Placeringsfonds namn ändras till Ålandsbanken Europa Aktie Placeringsfond. Möjligheten för fondbolaget att debitera ett prestationsrelaterat förvaltningsarvode av fonden slopas. Det maximala fasta förvaltnings- och förvaringsarvodet som kan debiteras av fonden sänks från 2,0% till 1,40%.
  2. Möjligheten att placera i sk. OTC-derivatinstrument (icke standardiserade derivaltinstrument) slopas för följande fonder: Ålandsbanken Kort Företagsränta Placeringsfond, Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond, Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond och Ålandsbanken Europa Aktie Placeringsfond.
  3. Möjligheten att i sin helhet placera i andra placeringsfonder och i AIF- fonder slopas för följande fonder: Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond och Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond.
  4. Möjligheten att ingå låne-och återköpsavtal för fondens värdepapper slopas för följande fonder: Ålandsbanken Kort Företagsränta Placeringsfond, Ålandsbanken Euro Bond Placeringsfond, Ålandsbanken Euro High Yield Placeringsfond, Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond, Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond, Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond, Ålandsbanken Europa Aktie Placeringsfond och Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond.
  5. För följande fonder slopas avkastningsandelarna så att fonderna i fortsättningen bara har tillväxtandelar: Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond, Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond, Ålandsbanken Euro High Yield Placeringsfond, Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond och Ålandsbanken Europa Aktie Placeringsfond.
  6. Ändringar av teknisk natur görs även i stadgarna, till exempel stadgarnas uppbyggnad ändras så att investeringsbegränsningarna placeras under en egen rubrik. En ny punkt 21 § om ersättningar fogas till stadgarna. Dessa ändringar görs i alla ovan uppräknande placeringsfonder och även i Ålandsbanken Green Bond ESG Placeringsfond.

Finansinspektionen har fastställt fondernas stadgeändringar 15.6.2020. De ändrade stadgarna träder i kraft 17.8.2020 och gäller alla fondandelsägare i de berörda fonderna och fondandelsägare behöver inte vidta några åtgärder.

Närmare information fås på begäran av Ålandsbanken Fondbolag Ab. De nya stadgarna kan beställas av fondbolaget per telefon 0204-29088. Stadgarna finns även tillgängliga på www.alandsbanken.se.