Hoppa till huvudinnehåll
11 mar 2019
Pressmeddelanden

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 300 000 euro

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat olika miljöprojekt och över tid har 2 300 000 euro donerats till både små och stora projekt. Genom Östersjöprojektet stöder Ålandsbanken goda idéer som främjar Östersjöns tillstånd. Privatpersoner, skolor och organisationer har kunnat ansöka om stöd för sitt projekt för att rädda Östersjön.

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år följande projekt:

· Snygg Beach, Håll Skärgården ren r.f., treårigt samarbete, 90 000 euro

· En karttjänst för hållbar markanvändning, Button Program r.f., 65 000 euro

· Solar Foods, 50 000 euro

· Kolodlingsnätverk, Förbundet för Ekologisk odling, 33 000 euro

· Varför skydda Östersjön, Helsingfors Montessori-skola, 17 500 euro

· Städa Åland - för en ö fri från skräp, Ålands Natur & Miljö r.f., 10 000 euro

· BagIt, 9 500 euro

Ålandsbanken har i år även varit med och stöttat Östersjön genom miljöorganisationen WWF Finland med 25 000 euro. Mera information om de finansierade projekten finns på sidan http://www.balticseaproject.org/projekt-2018

Från koldioxid i luften till mat på bordet

Det internationellt uppmärksammade uppstartsföretaget Solar Foods från Esbo finansieras med 50 000 euro av Östersjöprojektet. Enligt Solar Foods vd Pasi Vainikka kommer pengarna att investeras i planeringsarbetet för en ny fabrik som kommer att placeras i Finland.

”Det behövs en produktionsanläggning i Finland, men vi har ännu inte haft något konkret att presentera. Tack vare finansieringen från Östersjöprojektet kan vi nu påbörja planeringsarbetet av en produktionsanläggning”, säger Vainikka.

Solar Foods affärsidé är som science fiction – att tillverka matprotein från luften med hjälp av bakterier och solenergi - har en enorm miljöpotential. Om största delen av det protein som vi äter skulle tillverkas genom att ta tillvara koldioxid från luften, skulle vi kunna återställa en del av den mark som vi nu använder för jordbruk och boskapsuppfödning till skogar och andra kolsänkor som befrämjar den biologiska mångfalden. Samtidigt minskar vi näringsavrinningen från jordbruket och problemen det leder till i vattendragen.

Kolbindande odlingsmetoder

Projektet Kolodlingsnätverk – lindring av klimatförändringen med ekoodlare baserar sig även på utmaningarna i markanvändningen och strävar till att öka kolsänkorna genom att utveckla odlingsmetoder. Man kan t.ex. se mångsidig växtföljd som inkluderar vallväxter, lättare jordbearbetning och kontinuerlig vegetation på åkrarna som odlingsmetoder som är kolbindande. Dessa odlingsmetoder omdirigerar avrinningen av näring från utsläpp i vattendrag till kolsänkor. Tack vare Östersjöprojektets finansiering kan Förbundet för Ekologisk odling utbilda jordbruksmentorer för kolbindande odlingsmetoder inom sin förening.

Stöd markförbättring

Hållbar markanvändning är också temat för Button Program, som sökt finansiering inom kategorin för digitala innovationer. Karttjänsten som Button Program bygger på är en öppen tjänst genom vilken allmänheten kan stödja markägare direkt. Syftet med den öppna karttjänsten är att minska näringsutsläppen från dikade torvmarker och växthusgaser i torvnedbrytningsprocessen genom att koppla ihop oss alla, privatpersoner och företag, med ägare till marker som kan förbättras i olika grad. Allmänhetens bidrag är att erbjuda ekonomisk hjälp till markägare för miljöförbättrande åtgärder.

"Button Program har en spännande digital lösning för hållbar markskötsel. Denna digitala karttjänst kan underlätta för markägare och företag att ha bättre överblick på sina utsläpp av växthusgaser. Jag tycker att det är ett visuellt och innovativt sätt att använda öppendata för att lösa Östersjöns utmaningar, " säger Skype-medgrundaren Niklas Zennström, jurymedlem i Östersjöprojektets kategori för digitala innovationer.

Flera av årets finansierade projekt tar itu med plastskräp

Det svenska uppstartsföretaget BagIt strävar till att ersätta plastpåsar och utveckla en papperskasse som tål både tyngd och väta. Papperskassen skall även lämpa sig som soppåse bättre än traditionella papperskassar. ”Våra kassar är 100 % papper. Nyckeln i vår lösning ligger framför allt i påsens design samt i papperskvalitén som vi använder”, säger grundaren av BagIt Nora Östman.

Håll Skärgården ren rf:s kampanj Snygg Beach samt Ålands Natur & Miljö rf:s städprojekt Städa Åland svarar för att städa stränderna. I projektet Städa Åland uppmuntrar man allmänheten till talkoarbete för att städa stränderna och resultaten registreras i nätportalen som nu utvecklas.

”Till städdagen som ordnas i maj förväntar vi oss hundratals deltagare, liksom vi hade i fjol, till att städa ständerna från avfall. Den verkliga målsättningen är att få med människorna på städtalko året om och få dem att rapportera till vår projektsida skräpet som de plockat från naturen”, säger Sofia Enholm från Städa Åland.

Tilläggsinformation:

Ålandsbanken Abp: Magnus Johansson, direktör för affärsområdet Sverige, tfn +46701484887.