Hoppa till huvudinnehåll
03 maj 2016
Pressmeddelanden

Euro Bond bäst i sin klass i Norden 2016

Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond belönades nu tredje året i rad av Lipper som den bästa fonden i sin kategori inom Norden. De av branschen högt uppskattade Lipper Fund Awards Nordic 2016-priserna publicerades i april. 

Lipper, ett bolag inom Thomson Reuters-koncernen, är ett ledande internationellt bolag inom fondanalys och -jämförelse. I den nordiska jämförelsen finns alla fonder med som har marknadsföringstillstånd i något av de nordiska länderna.

Priset är en bekräftelse av Ålandsbanken Euro Bond-placeringsfondens konsekvent bästa framgång bland fonder som investerar i medellånga ränteinvesteringar (Bond Euro – Short Term 3 years). Fonden vann priset på alla tidsperioder som analyserats, 3, 5 och 10 år.

Ålandsbanken Euro Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i utvalda ränteinstrument med noggrann analys av den nuvarande marknadsomgivningen. Fondens investeringar och den aktiva risken kan därför tidvis avvika märkbart från jämförelseindex.

– En försiktig investeringsstil, där vi strävar efter att generera så stabil långsiktig avkastning som möjligt har varit vägledande. Vi har föredragit att investera i finländska företagsobligationer emitterade av stabila bolag, vilket också har bidragit positivt till fondens goda utveckling, kommenterar Ålandsbankens ränteteam.

För ytterligare information, kontakta

Jarkko Toivonen, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 0204 293 723

Jyri Suonpää, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 0204 293 714

Pontus Soramäki, ränteförvaltare, Ålandsbanken Abp, tfn 0204 293 711