Hoppa till huvudinnehåll
26 mar 2020
Pressmeddelanden

Information gällande Ålandsbankens bolagsstämma

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
26.3.2020 kl. 11.30

Information gällande Ålandsbankens bolagsstämma

Ålandsbankens styrelse har beslutat att genomföra årets bolagsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, om inte myndigheterna kommer med ytterligare direktiv som gör ett genomförande omöjligt.

Huvudorsaken till varför Ålandsbankens styrelse önskar genomföra stämman med föreslagen dividendutbetalning om cirka 15,6 miljoner euro är följande:

• Åland liksom resten av vår värld utsätts just nu för en omfattande nedstängning med anledning av den pandemi som härjar.

• Ålandsbankens styrelse förstår behovet av nedstängningen för att minska smittspridningen.

• Nedstängningen innebär för Åland och övriga delar av världen stora negativa ekonomiska konsekvenser för både företag och privatpersoner.

• Ålandsbanken arbetar nu tillsammans med bl.a. Ålands landskapsregering, intresseorganisationer och övriga banker för att mildra konsekvenserna av den nedstängning som råder.

• Myndigheterna har visat stor vilja att ekonomiskt stöda näringsliv och privatpersoner som drabbas av nedstängningen men det kommer att ta tid och ofta medföra mycket arbete för att få stöden utfördelade.

• Det är därmed uppenbart att Åland omgående behöver pengar i omlopp för att minska effekterna av nedstängningen.

• Ålandsbanken har drygt 5 300 aktieägare på Åland.

• Styrelsen för Ålandsbanken gör bedömningen att dividenden gör större nytta i samhället än i Ålandsbanken och att en utbetalning inte äventyrar varken bankens likviditet eller kapitalsituation.

• Ålandsbanken anser att det är ett effektivt sätt att fördela ut pengar i vårt åländska samhälle genom att genomföra en kort och väl kontrollerad bolagsstämma.

Vår önskan med anledning av rådande läge är att bolagsstämman ska hållas med så få närvarande personer som möjligt.

• Aktieägare med över 60 procent av Ålandsbankens röster har redan innan bolagsstämman meddelat att de kommer att omfatta samtliga av styrelsen lagda förslag och flertalet av dem kommer inte att närvara på stämman utan endast vara företrädda via fullmakt.

• Bolagsstämman kommer att sändas via Internet så att alla som önskar bereds möjlighet att följa den.

• Vår rekommendation till aktieägare som önskar delta är att de gör det genom att tillställa en fullmakt till Ålandsbankens chefsjurist Hanna Bromels. I fullmakten kan man framföra hur den som har fullmakten skall rösta.

• Samtliga formella enligt bolagsordningen obligatoriska beslutspunkter kommer att behandlas vid bolagsstämman, men verksamhetspresentationen kommer att vara mycket kort.

• Ålandsbanken har redan tidigare meddelat att det inte kommer att erbjudas någon förtäring.

• Aktieägare som ändå väljer att komma till bolagsstämman kommer att placeras långt ifrån varandra i salen.

• Ålandsbanken avser att hålla ett extra aktieägarmöte i augusti efter att banken offentliggjort sitt halvårsbokslut. Då kommer en mer omfattande presentation av verksamheten att göras.

För att säkerställa aktieägares rösträtt uppmanas aktieägare att representeras via fullmakt. Fullmakten kan riktas med eventuella instruktioner till Ålandsbankens chefsjurist Hanna Bromels. Mallfullmakter finns på www.alandsbanken.ax/bolagsstam... eller vid våra kontor.

Fullmakter bör sändas som PDF-fil till bolagsstamma@alandsbanken.ax eller per post till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00. Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”. Fullmakter kan även lämnas in till kundtjänst vid Ålandsbankens huvudkontor i Mariehamn.

Aktieägare kan ställa frågor relaterade till agendan före onsdagen den 1 april 2020 kl. 16.00 till bolagsstamma@alandsbanken.ax eller per post till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda onsdagen den 1 april 2020 kl. 16.00. Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”.

Aktieägare som anmält sig till bolagsstämman men inte kommer att delta, uppmanas att avboka sitt deltagande senast måndagen den 30 mars kl. 12.00.

a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;

b) per telefon på numret 018-29 011

Med önskan om förståelse för rådande förutsättningar

Styrelsen

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505