Hoppa till huvudinnehåll
04 dec 2023
Pressmeddelanden

Östersjöprojektet välkomnar tre nya jurymedlemmar

Ostersjoprojektet ny jury webben 1336x891px

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
4.12.2023

Östersjöprojektet välkomnar tre nya jurymedlemmar

Ålandsbankens Östersjöprojekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till handling. Östersjöprojektet har nu utsett en ny jury med tre nya medlemmar; Mari Pantsar, Mikko Koskinen och Markku Ollikainen – gemensamt för den nya juryn är medlemmarnas förståelse för entreprenörskap, gedigen erfarenhet av miljöfrågor och ett varmt förhållande till naturen.

Nästa ansökningsperiod inleds i januari 2024.

Ålandsbankens verksamhet har stöttat miljöprojekt sedan 1997 och 2015 lanserade vi Östersjöprojektet. Ålandsbankens Östersjöprojekt fokuserar på att förbättra läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion. Med en enkel process kan vi aktivera och engagera kunder, samarbetspartner och allmänheten och nu är det snart dags att ännu en gång öppna upp för nya ansökningar. Finansiering delas ut i fem olika kategorier, och såväl privatpersoner som företag, skolklasser och forskningsgrupper kan ansöka om stöd för sina projekt.

Juryn beslutar vilka projekt som finansieras samt finansieringens storlek. I den kommande ansökningsperioden kommer juryn för Östersjöprojektet att få några nya medlemmar: Mari Pantsar, tidigare temadirektör för Sitra, serieentreprenör Mikko Koskinen och professor emeritus, forskningsdirektör Markku Ollikainen.

Filosofie doktor och docent Mari Pantsar har tidigare arbetat som Sitras temadirektör och är numera engagerad i det egna företaget Kari & Pantsar Co. Hon berättar att hon har följt Östersjöprojektet länge och är entusiastisk över sin framtida roll som jurymedlem.

– Det som jag särskilt gillar med Östersjöprojektet är att man inte starkt begränsar vilka projekt som kan ansöka om finansiering. Det möjliggör också nya innovationer och att hitta helt nya infallsvinklar, säger Pantsar.

Innovativt vattenbruk och forskning för Östersjön

Mikko Koskinen är serieentreprenör och grundare av det prisbelönta Kyrö Distillery. Han har också varit med och grundat ett uppstartsföretag – Nemo Seafarms - som fokuserar på regenerativt vattenbruk, och har därtill även gjort annat miljöarbete.

– Det som jag ser särskilt fram emot som jurymedlem är att få utnyttja det jag redan kan samt att lära mig nya saker av både mina kollegor i juryn och av de som ansöker om finansiering, sammanfattar Koskinen.

Professor emeritus Markku Ollikainen säger att han särskilt saknar projekt som skulle bidra till att lösa problemet med övergödning i Östersjön.

– Övergödning har varit ett av Östersjöns största problem under hela min trettioåriga forskarkarriär. Det skulle vara fantastiskt att se nya innovationer för att lösa det, säger han.

4,4 miljoner euro för Östersjöns välbefinnande

Förutom Pantsar, Ollikainen och Koskinen fortsätter Alf Norkko som medlem i juryn. Ålandsbankens direktör Anne-Mari Salonius fungerar fortsättningsvis som ordförande för juryn.

– Den nya juryn är experter på startup-världen, biologisk mångfald och bevarande samt social påverkan. Det kommer säkert att vara till nytta när de ska sätta sig in i Östersjöprojektets många olika projekt, säger Salonius.

Ålandsbanken har redan finansierat miljöarbetet inom ramarna för Östersjöprojektet med sammanlagt ca 4,4 miljoner euro. Salonius konstaterar att juryn spelar en viktig roll i att fördela medel till aktuella och potentiellt inflytelserika idéer, både på kort och lång sikt.

– Vid behov måste juryn också kunna identifiera en aldrig tidigare skådad potential i idéer som vi aldrig har hört talas om tidigare, konstaterar Salonius.

För mer information, kontakta

Anne-Maria Salonius, Direktör Ålandsbanken Finland
tfn +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Magnus Johansson, Direktör Ålandsbanken Sverige
tfn 08-791 48 00, magnus.johansson@alandsbanken.se

Therese Nordenberg, Marknads- och kommunikationschef, Ålandsbanken Sverige
tfn 08-791 48 00, therese.nordenberg@alandsbanken.se

Östersjöprojektet arbetar för ett hälsosammare hav genom att finansiera goda idéer och öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer som främjar miljön.

Stöd till miljöprojekt har varit en viktig del av Ålandsbankens verksamhet sedan 1997. Ålandsbanken har hittills stött det viktiga arbetet i både små och stora miljöorganisationer med nästan 4 400 000 euro. Årligen donerar banken upp till 0,2 procent av alla depositioner på Östersjökonton till miljöarbete.


  • Östersjöprojektet välkomnar tre nya jurymedlemmar
    Pressmeddelanden
    04.12.2023
    Ladda ned pdf