Hoppa till huvudinnehåll
14 maj 2020
Pressmeddelanden

Samarbete för ett friskare Östersjön – Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar några av de största Östersjöaktörerna i Finland


Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
14.5.2020 kl. 13.50

Samarbete för ett friskare Östersjön – Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar några av de största Östersjöaktörerna i Finland

Ålandsbankens Östersjöprojekt stärker samarbetet med Finlands största Östersjöaktörer genom att finansiera deras projekt och arbete för främjandet av Östersjöns välbefinnande. Finansieringen ur Östersjöprojektet för år 2019 är rekordstor, hela 445 000 euro. Mottagarna av den största finansieringen är John Nurminens Stiftelse och Emmaus Åland.

Det var möjligt att ansöka om finansiering från början av sommaren 2019 fram till slutet av september och totalt tog vi emot 95 ansökningar med syfte att förbättra tillståndet i Östersjön.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för femte gången.

Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer.

”Alla dessa aktörer hade utmärkta projekt. Vi vill gärna skapa ett ännu tätare samarbete med dem, för vi behöver ett konstruktivt samarbete för att verkligen kunna påverka Östersjöns tillstånd. Vi är stolta över att vi kan vara med och möjliggöra många betydelsefulla projekt och aktörer”, säger en glad Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Partnerskap resultatet av ett långsiktigt miljöarbete

Bland mottagarna finns ett antal stora aktörer runt Östersjön, såsom Baltic Sea Action Group, John Nurminens Stiftelse, Håll Skärgården Ren rf., WWF Finland samt Race for the Baltic. Håll Skärgården Ren rf. får finansiering på 40 000 euro för sin visuella kampanj som lyfter problemet med nedskräpning av haven. Med John Nurminens Stiftelse, som tilldelas 80 000 euro, inleder Ålandsbanken ett långsiktigt samarbete som stiftelsens huvudsponsor.

Ålandsbankens Östersjöprojekt har under årens lopp lyckats tillföra både synlighet och positivt snurr på skyddet av Östersjön som inte går att förbise. Det behövs, eftersom klimatförändringen förvärrar Östersjöns allvarligaste miljöproblem, övergödningen, och skapar fler utmaningar i skyddsarbetet på många sätt. Vi tror att tillsammans med Ålandsbanken och många andra aktörer kan Östersjön ännu räddas”, berättar ombudsman för John Nurminens Stiftelse, FD Annamari Arrakoski-Enghardt.

Ålandsbanken inledde ifjol ett samarbete för Östersjöns mångfald – Ett levande Östersjön med Baltic Sea Action Group, som nu kommer att få ytterligare finansiering på 80 000 euro.

”Tillsammans kan vi åstadkomma förändring och det är därför vi vill skapa partnerskap med aktörer som jobbar mot samma mål, nämligen att förbättra tillståndet i Östersjön. Partnerskapen är resultatet av Ålandsbankens långsiktiga arbete för Östersjön”, säger Salonius.

Ålandsbanken har stött olika miljöorganisationers viktiga arbete i mer än 20 år med 2 745 000 euro.

”Genom den årliga finansieringen samt de finansierade projekten och aktörerna konkretiseras även var och en av våra kunders depositioner för att förbättra Östersjöns tillstånd och skydda miljön”, säger Salonius.

Största beloppet till Åland

Finansiering den här gången fick Emmaus Åland och ReGeneration2030, för grundade av en ny stiftelse.

Emmaus Åland beviljas en tvåårig finansiering på totalt 120 000 euro, vilket var det största finansieringsbeslutet. Finansieringen kommer att möjliggöra Emmaus Ålands projekt som illustrerar vattnets kretslopp och hur det påverkar oss och naturen omkring oss.


”Emmaus Åland har sysslat med stadsodling under några år. Tack vare bidraget från Ålandsbankens Östersjöprojekt kan vi nu förverkliga drömmarna om en kretsloppspark. För att nå ett hållbart samhälle så måste vi både tänka och handla cirkulärt. I Kretsloppsparken ska vi visa att det inte är så svårt. Här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt”, säger verksamhetsledare Robert Jansson, Emmaus Åland.

I ledet att stärka ReGeneration 2030-rörelsen, som består av ungdomar och unga vuxna i Norden och Östersjöregionen, ges 50 000 euro i finansiering för att möjliggöra bildandet av en stiftelse. Stiftelsen har som mål att skapa ett hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tidigare år har Ålandsbankens Östersjöprojekt även gjort det möjligt för många startupföretag att komma igång med och utveckla sin verksamhet, och de är fortfarande väldigt viktiga för banken.

”Vi följer med stort intresse och entusiasm med utvecklingen av de startupföretag som vi finansierat och vi finns där som stöd för dem. Startups kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll vid utdelning av finansiering via Östersjöprojektet, eftersom vi också behöver nya innovationer för att rädda Östersjön”, betonar Salonius.


Ålandsbankens Östersjöprojekt - finansierade projekt 2019:

Håll Skärgården Ren rf., Magknip av plast-kampanj: 40 000 €

John Nurminens Stiftelse, huvudsponsor: 80 000 €

Emmaus Åland, vattnets kretslopp: 120 000 € (tvåårig finansiering: 60 000 euro/år)

ReGeneration2030, grundande av stiftelse: 50 000 €

Baltic Sea Action Group, projektet ”Ett levande Östersjön”: 80 000 €

WWF Finland: 25 000 €

Race for the Baltic: 50 000 €

Snygg Beach-programmet: 90 000 € (treårigt samarbete 2019–2021: 30 000 euro/år)

Tilläggsinformation:

Ålandsbanken Abp: Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106