Hoppa till huvudinnehåll

P27 – ny gemensam betalningsplattform inom Norden

Vag skog jordbruk

Det kommer att ske många spännande förbättringar i betalningsvärlden de kommande åren. Du kanske redan har hört om P27 – en ny gemensam plattform för betalningar inom Norden. Namnet kommer från de 27 miljoner människor som bor i Norden.

P27 är ett bankgemensamt projekt för att främja handeln inom och mellan de nordiska länderna, bland annat genom betalningar i realtid över landsgränserna. Förutom snabbare betalningar kommer det även att vara möjligt att skicka med längre meddelanden. Projektet kommer att sträcka sig över flera år och i olika faser. Den första fasen kommer att gälla för betalningar i svenska kronor inom Sverige.

De första ändringarna kommer du att märka av under 2023. Bytet till den nya P27-plattformen kommer att ske under en övergångsperiod, och du kommer senare att hitta mer information på den här sidan om den nya plattformen och hur den kommer att påverka dig.

Information för dig som företagskund

Ingen funktionalitet för kontoöverföring kommer att försvinna i den nya betalningsplattformen, men om ditt företag skickar sina betalningar per fil behöver ni byta filformat till det nya formatet ISO 20022. Vi kommer att informera närmare kring detta.

Förutom nytt filformat kommer filkommunikationen inte längre att ske via Bankgirot utan direkt med bankerna. Det blir också obligatoriskt att ange mottagarens namn i samband med betalningar.

Information för dig som privatkund

Grundtanken med den nya betalningsplattformen är att göra det enklare och snabbare att skicka och ta emot betalningar. Inledningsvis innebär plattformsbytet ingen större förändring för dig som privatkund. Bankgiro, Plusgiro, löner, pensioner, bidrag och Swish kommer att fungera som tidigare.

Förutom snabbare betalningar kommer det också att bli möjligt att skicka med längre meddelanden. Det blir även obligatoriskt att ange mottagarens namn i samband med betalningar