Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Vindkraft – En investering för framtiden

I december 2020 förstärkte vi vår position inom hållbara investeringar ytterligare genom att lansera den första Specialfonden i Finland som investerar i vindkraft – Ålandsbanken Vindkraft. Nu finns fonden också tillgänglig i Sverige

Att investera i vindkraft är en positiv investering för klimatet eftersom det är en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vi kan kalla det – en av framtidens viktigaste energiproducenter!

Hur fungerar fonden?

Fonden placerar huvudsakligen i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart, alternativt en färdigbyggd vindkraftspark som producerar elektricitet. Under byggperioden förväntas värdet på vindkraftsparken öka. Fondens avkastning består av den årliga värdeförändringen av nettotillgångarna och kassaflödet från elförsäljningen.

För att se hela vårt fondutbud, klicka här

Med sikte på ett klimatneutralt samhälle

Hållbarhet är sedan länge centralt i Ålandsbankens verksamhet och vi är stolta över att ha utökat vårt erbjudande inom hållbara fonder med en verklig påverkansfond – en fond som investerar i vindkraft. Efterfrågan på el växer i samband med samhällets elektrifiering och vindkraft är den förmånligaste formen för ny elproduktion.

Ska vi nå de globala klimatmålen förutsätts stora satsningar på förnybar elproduktion. Sveriges målsättning är att vara klimatneutrala till 2045, medan Finland siktar på 2035 – båda kräver ambitiösa åtgärder.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och ansvarsfulla investeringar och följer FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vindkraftfonden bidrar till mål nummer 7; hållbar energi för alla samt mål 13; bekämpa klimatförändringarna.

Viktig information

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Ytterligare information, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.se samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.