02 jul 2019
Sverige

Ålandsbanken fyller 100 år

Koncern Aab 100 Ar Bild

Det är inte många nittionioåringar som har händerna lika fulla som Ålandsbanken hade under 2018. – Det är en mycket pigg 100-åring som tar sats för vår fortsatta resa, säger vd Peter Wiklöf.

Hundraåringen som tog sats för framtiden

Redan ett par månader in i bankens jubileumsår har Peter Wiklöf hunnit hålla flera 100-årstal för både kunder, anställda och journalister. Också om han justerar sin infallsvinkel efter publiken är den röda tråden densamma: i en relationsbank är det personliga mötet kärnan i verksamheten.

– Att sätta sig ner, samtala och lära känna varandra och varandras behov är grunden i det vi gör. Hos oss ska det personliga mötet alltid få ta tid. Det är väl den främsta skillnaden mellan oss och storbankerna. De har slutat möta sina kunder, säger Wiklöf.

Vad gäller digitala lösningar välkomnar han all teknologi som bidrar till att sammanföra människor och göra vardagen enklare.

– Men teknologin får aldrig bli en mur mellan oss och våra kunder, vi ska aldrig avskärma oss från kunden. Istället ska vi fortsätta bygga den värdestyrda bank vi vill ha. I den banken ryms både det traditionella mötet och de digitala dimensionerna.

Samtidigt är det ingen överdrift att Ålandsbanken har etablerat sig som en sann möjliggörare för snabbfotade fintech-bolag. Redan 2015 inledde banken sitt första samarbete med Dreams vars spartjänst sedan dess har gjort succé: under 2018 nåddes milstolpen 100 000 svenskar som sparar hos Ålandsbanken via Dreams.

I slutet av 2018 offentliggjordes sedan ett nytt samarbete, den här gången med bolaget Doconomy som kombinerar erbjudanden inom hållbarhet med finansiella tjänster och sparande.

– Och Doconomy gör det i en kombination som inte matchas av någon annan i världen. Eftersom sparande och hållbarhetsfrågor ligger oss varmt om hjärtat känns också det här samarbetet rätt. Det bygger på en gemensam värdegrund, säger Wiklöf.

Han sticker inte under stol med att han gillar att banken kan agera trampolin för uppstickare som Dreams och Doconomy. Men samtidigt vet han utmärkt väl vad som har möjliggjort att man i år får blåsa ut 100 tårtljus.

– Tjänster och teknik förändras över tid, men inte människans grundläggande behov av exempelvis trygghet. Vi har alltid byggt vårt erbjudande på att jobba i nära relation med våra kunder, säger Wiklöf.

Trots att det nittionionde året var fullspäckat hann man också förbereda för jubileumsåret. Bland annat skrevs boken Sanningen om Ålandsbanken.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 02.07.2019)
Text: Anders Carlén, foto: Viktor Fremling


Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!