23 apr 2020
Sverige

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefond i Norden för sjunde året i rad

Landsbanken fonder euro bond 2020

Jyri Suonpää

Ålandsbanken Fondbolag Ab Gruppchef räntefonder

Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond belönas nu för sjunde året i rad som den bästa räntefonden i sin kategori inom Norden. Refinitiv Lipper Fund Awards-prisen är högt ansedda av branschen. Priserna tilldelas fonder som kontinuerligt kan överstiga den riskjusterade avkastningen för sin referensgrupp under en period på 3, 5 och 10 år.

Urvalskriterierna är objektiva och gemensamma för alla fonder i gruppen och de baseras på entydiga och strikt kvantitativa kriterier. Refinitiv Lipper beskriver tillvägagångssättet i sin analys enligt följande:

"Den metodik och det tillvägagångssätt vi använder för att motivera utmärkelsen ligger till grund för alla våra analyser. Detta, tillsammans med ett grundligt och djupt förvärv av fonddata, leder till en unik jämförelse- och värderingsuppfattning av de fonder som jämförs samtidigt som det säkerställer att priset även återspeglar stabilitet."

För Ålandsbanken Euro Bond påvisas stabiliteten bland annat genom att fonden har vunnit priser i alla granskningsperioder som Refinitiv Lipper använt (3, 5 och 10 års avkastningshistorik vid varje granskningstillfälle).

Ålandsbanken Euro Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i utvalda ränteinstrument, som i huvudsak klassificeras som "investment grade", med vederbörlig hänsyn till de rådande marknadsförhållanden. Således avviker tidvis fondens investeringar och aktiva risk avsevärt från jämförelseindexet.

Orsakerna till fondens framgång är bland annat en försiktig investeringsstil, med vilken vi vill uppnå en så jämn avkastning som möjligt på lång sikt, och favoriseringen av stabila nordiska företagslån, säger fondförvaltare Jarkko Toivonen vid Ålandsbanken Fondbolag Ab.

Att utvärdera framgången för en enskild fond eller portföljförvaltare är alltid lite knepigt och aldrig helt entydigt. En fonds framgång kan vara en tillfällighet, och även bero på tur. Portföljförvaltaren har kanske lyckats under den specifikt undersökta perioden.

Effekten av denna slumpmässighet kommer emellertid att minska när avkastningshistorikens period förlängs. Om fonden och portföljförvaltaren under en period på flera år har kunnat överträffa de övriga företagen i jämförelsegruppen, det vill säga fonder med liknande investeringspolitik som investerar i liknande instrument, så har vi säkert gjort något på rätt sätt. Vi i ränteförvaltningen vill tro att receptet för framgång inte behöver vara särskilt komplicerat. En portföljförvaltare bör fokusera på var hen har den bästa komparativa fördelen. För oss är det kännedom om de nordiska företagen och kännedom om marknaden. Tillräcklig diversifiering, långsiktiga investeringar och i synnerhet minimering av handelskostnader är utan tvekan faktorer som på ett positivt sätt påverkar vinsten.

Naturligtvis är även ett kunnigt och kompetent team av största vikt. Att tro på det du gör, ha disciplin och en dos ödmjukhet, är åtminstone enligt vår erfarenhet, en förutsättning för framgångsrika investeringar.

Framgång även i Morningstar

Även analysbolaget Morningstar, som jämför fonddata och fonder i sina respektive klasser, har försett Ålandsbanken Euro Bond med fulla och bästa fem stjärnor i alla sina granskningscykler. Detta påvisar fondens framgång i förhållande till dess kontrollgruppen och jämförelseindex.

Jyri Suonpää
Ålandsbanken Fondbolag Ab
Gruppchef Räntefonder
2020-04-23

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!