31 maj 2018
Sverige

Har du koll på familjens sparande?

Aab Hires 7

Hur tänker du kring familjens sparande? Vi träffade chefen för Premium Banking, Fredrik Svennersjö, som berättar hur han och Ålandsbanken ser på sparande, inte minst för familjer med barn.

– För familjer med barn mitt i livet kretsar privatekonomin ofta kring frågor om bostad och bolån samt andra familjerelaterade kostnader. Jag tycker det är viktigt att ändå ta sig tid och tänka till kring sitt och familjens sparande. Nummer ett är att ha ett buffertkapital. Sedan behöver man dela upp sitt kapital i olika poster utifrån mål och tid, och därefter ställa sig frågan: ”vilken risk vill jag egentligen ta”. Först när det är klart är det dags för val av placeringsalternativ.

Aktivt förvaltade fonder

– I diskussion med din personliga rådgivare väljer du sedan placeringsalternativ, till exempel fonder som passar din sparprofil. Ålandsbankens utbud av egna och externt förvaltade fonder är alla aktivt förvaltade. Nio av tio svenskar sparar i fonder, direkt eller indirekt via pensionssparandet. En del av fondkapitalet hamnar i indexfonder och storbankernas indexliknande fonder. Det gör att många sparare betalar för att investera i bolag efter dess indexvikt. Exempelvis placerar nordamerikanska indexfonder i bolag som Facebook och Google. De har inte varit speciellt roliga bolag på börsen den senaste tiden.

Ålandsbanken går sin egen väg och har en fondförvaltning som är aktiv, inte passiv. Den aktiva och dynamiska förvaltningen gör skillnad. – Vår aktiechef Lars Söderfjäll och hans förvaltarteam tar investeringsbeslut baserat på fundamental analys, utan att följa index. Det är viktigt att kunna ta ut svängarna för att nå en god riskjusterad avkastning över tid.

Ålandsbankens marknadsutblick

Varje månad sammanställer Allokeringsgruppen på Ålandsbanken en marknadsutblick för de kommande sex månaderna som ligger till grund för all förvaltning inom banken. Genom nyhetsbrevet Ålandsbankens marknadsutblick får du som kund inblick i fondförvaltarnas investeringar och marknadsutvecklingen. Det gör att du även som fondsparare får ta del av bankens samlade expertis. Här presenteras andelen aktier i fonderna och utvecklingen för de olika tillgångsslagen som är beskrivna med vädersymboler. Ålandsbankens förvaltare delar gärna med sig av sin kunskap och banken månar om att vara transparenta.

Fredrik Svennersjo

Fredrik Svennersjö, chef för Premium Banking

Börja spara tidigt genväg till ökad kapitaltillväxt

Fredrik rekommenderar även att månadsspara, både för sig själv och för barnen. Ränta på ränta-effekten gör att långsiktigt och regelbundet sparande lönar sig med tiden. Möjligheten till avkastning ökar dramatiskt när sparandet pågår i tio, tjugo år. Ett kontinuerligt sparande lönar sig. Det ger en rejäl skjuts till ränta på ränta-effekten om man börjar tidigt och sparar länge. – En av de klokaste investeringarna man kan göra är att spara en fast summa varje månad till barn eller barnbarn. Det ger ömsesidig glädje och nytta.

Artikel från Tidningen Å nr 1/2018 (publicerad 31.05.2018)

Text: Joakim Enegren / Foto: Viktor Fremling

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!