15 maj 2018
Sverige

Östersjökortet på agendan vid konferens om klimatförändring i New York

Climate Week Nyc

Ålandsbanken var inbjuden att presentera sitt arbete för Östersjön på Zero Emissions Summit i New York, som ordnades i samband med Förenta Nationernas Climate Week i september 2017. Fokus på konferensen var att hitta verktyg för konsumenter att delta i klimatarbetet.

Konferensen Zero Emissions Summit samlade internationella ledare till diskussion om lösningar som stöder människor i mer klimatmedvetna konsumtionsval. Finlands president Sauli Niinistö öppnade konferensen med att uppmuntra medborgare till att delta i klimatarbetet. Patricia Espinosa, Förenta Nationernas högsta klimatchef, framförde i sitt tal hur hon uppskattar Finland för dess insatser i att lindra klimatförändringen. Ett exempel på detta är att man har lagt upp en ambitiös målsättning, som utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen presenterade vid konferensen. Målsättningen är att sluta använda kol för energi och att minska användningen av fossilt bränsle med hälften till år 2030. – Idéutbyte och samarbete är en nyckelfråga i klimatarbetet. De bästa lösningarna kommer fram då politiken, näringslivet och medborgarorganisationer samlas till diskussion, säger Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Finland.

Individernas val avgörande för miljön

Zero Emissions Summit ordnades på den Internationella nollutsläppsdagen, den 21 september 2017. Nollutsläppsdagen har sina rötter i Kanada och syftet med dagen är att ge jorden en fridag från användning av fossilt bränsle, samt att fästa uppmärksamhet vid skadliga utsläpp. Medborgarnas beteende och konsumtionsval har en avgörande roll i uppnåendet av klimatmålen. Enligt en finländsk undersökning som publicerades år 2015 av SYKE (Finlands miljöcentral), kommer nästan sjuttio procent av koldioxidutsläpp från hushållen.

Östersjökortet – ett konkret exempel

Ålandsbanken presenterade Östersjökortet på konferensen som ett konkret exempel på hur individer kan göra mer miljömedvetna val i sin vardag. Östersjökortet är världens första biologiskt nedbrytbara betalkort, som mäter miljöpåverkan av inköp. Kortet är kopplat till Åland Index, ett digitalt verktyg som beräknar miljöbelastningen av kortköpen. Genom Östersjökortet vill Ålandsbanken hjälpa kunder i att göra medvetna konsumtionsval. 
– Information är ett centralt verktyg att erbjuda till konsumenter, och som bank har vi kunnat utnyttja våra mängder av data till att erbjuda kunderna verktyg och tips till ansvarsfull konsumtion, säger Salonius.

Artikel från tidningen Tidningen Å nr 2/2017 (publicerad 20.12.2017)

Intresserad av Östersjökortet?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt. Du kan också kontakta vår Kundservice må–fre kl. 8.30–18.00 tfn +46 (0)771 415 415.

Är du redan kund hos Ålandsbanken?

Vi kommer att introducera våra nya miljövänliga Östersjökort stegvis för våra kunder.

För mer information kan du kontakta din kundrådgivare, eller skicka ett meddelande via Internetkontoret eller Mobilbanken.

Jag vill gärna få mer information om Östersjökortet