04 mar 2019
Sverige

Socialt ansvarstagande

Ålandsbanken Hållbarhet

– Man ska ha höga krav på hur företag beter sig. Det säger Ålandsbankens administrativa chef Tove Erikslund när hon resonerar kring bankens sociala ansvar. Hon pekar på flera utmaningar, bland annat frestelsen att ta till tomma ord.

Det handlar om bankens hjärta och själ

Ålandsbankens hållbarhetsarbete har i dag fyra fokusområden: Ansvarsfulla investeringar, ansvarsfull kreditgivning, miljöansvar och socialt ansvar. Medan de tre första delarna är konkreta och tacksamma att kommunicera så är bankens sociala ansvar det bredaste området, vilket gör att utomstående kan ha svårt att greppa helheten.

– Socialt ansvar handlar ändå om tre konkreta frågor: hur vi är en trygg arbetsgivare som erbjuder en trivsam arbetsmiljö, vilket ansvar vi har som samhällsaktör och hur vi agerar ansvarsfullt inom vår bransch, säger Tove Erikslund.

Vad gäller socialt ansvar tar allmänheten i dag mycket för givet. Ett företag förväntas ta hand om sin personal, betala skatt och följa regelverk. Allt annat skapar otrevliga rubriker.

– Och det är helt rätt. Jag har själv högt ställda krav på företag, de ska klara av hela bredden som finns i det sociala ansvaret. Det arbetet speglar verksamhetens själ och hjärta, det går inte att skilja från den övriga verksamheten. Den som ofta blir imponerad av vad företag gör kring socialt ansvar har förmodligen lagt sin ribba för lågt.

Långsiktighet mot tomma ord

Hennes erfarenhet är att man på många företag redan har händerna fulla med att leva upp till minimikraven.

– Hur man än ser på sitt sociala ansvar så är det ett mycket brett område och den bredden är knuten till en stor arbetsbörda om man ska göra allt rätt. Att sedan dessutom hitta något särskilt där man tydligt utmärker sig kan vara svårt. Det kräver en rejäl kraftansträngning och då kan det vara frestande att ta till floskler för att få självklarheter att låta mer spännande.

Inom Ålandsbankens arbete kring sitt sociala ansvar har man tacklat frestelsen att ta till tomma ord genom att omfamna ett långsiktigt tänkesätt.

– Vi är i dag trygga med bredden i att driva en långsiktig verksamhet som växer. Ett av de viktigaste kvittona på bankens långsiktiga resonemang är ju att vi 2019 fyller 100 år. Men det gäller att hålla flera stenar rullande och det är ingen självklarhet, säger Erikslund.

Ett balanserat samhällsansvar

Just långsiktigheten blir den röda tråden när man spjälkar upp det sociala ansvaret i bankens roll som arbetsgivare, samhällsaktör och branschaktör.

– Sedan 1919 har den stabilitet och trygghet som banken erbjudit sina anställda satt tonen. Det åländska samhället har alltid varit en slags samvetsjury för hur vi har tacklat små och stora utmaningar. Det är ett socialt samspel som jag ser att är ovärderligt för oss.

Något som måste få kosta

Till sist har vi frågan hur Ålandsbanken jobbar för att vara en ansvarsfull branschaktör. En viktig aspekt är att kunna leva upp till de nya regelverk som skapats under de senaste 10 åren för att bland annat motverka den ökande brottsligheten.

– Det viktigaste är att vi satsar på utbildning så att våra medarbetare aktivt kan delta i den brottsbekämpning som är ålagd bankerna, främst försök till penningtvätt och bedrägerier.

En annan aspekt är vad en liten aktör kan lära de större. Där är Ålandsbankens Östersjöprojekt ett gott exempel. Också om det projektet i dag sorterar under bankens miljöansvar så startade bankens miljöengagemang i en social ansvarskänsla.

– I dag är vårt bidrag, utöver själva Östersjöprojektet, att vi har ett tydligt budskap till finansbranschen: Alla kan bidra och åstadkomma bestående resultat – bara man orkar kavla upp ärmarna och bestämmer sig för att ett engagemang får kosta pengar, energi och tid.

Artikel från tidningen Å nr 2/2018 (publicerad 4.3.2019).
Text: Joakim Enegren


Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!