Hoppa till huvudinnehåll
05 apr 2019
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden för sjätte året i rad

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
5.4.2019 kl. 14.30

Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden för sjätte året i rad

Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond belönas nu för sjätte året i rad av Lipper som den bästa fonden i Norden inom sin kategori. Lipper Fund Awards Nordic 2019 prisen är högt ansedda av branschen.

Priset är en bekräftelse på placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bonds konsekventa framgång bland fonder som investerar i korta och medellånga ränteinvesteringar (Bond Euro – Short Term). Fonden vann priset på alla tidsperioder som analyserats, 3, 5 och 10 år.

Ålandsbanken Euro Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i utvalda ränteinstrument med noggrann analys av den nuvarande marknadsomgivningen. Fondens investeringar och den aktiva risken kan därför tidvis avvika märkbart från jämförelseindex.

En försiktig investeringsstil, där vi strävar efter att generera så stabil långsiktig avkastning som möjligt har varit vägledande. Vi har föredragit att investera i nordiska företagsobligationer emitterade av stabila bolag, vilket också har bidragit positivt till fondens goda utveckling, berättar fondförvaltare Jarkko Toivonen från Ålandsbanken Fondbolag.

Lipper, ett bolag inom Refinitiv-koncernen, är ett ledande internationellt bolag inom fondanalys och -jämförelse. Alla fonder med marknadsföringstillstånd i något av de nordiska länderna är med i den nordiska jämförelsen. Kärnan i Lipper Fund Awards är att belöna fonder som kontinuerligt presterar bättre än snittet för enskilda fonder och fondbolag. Vinnande fonder har påvisat konsekvent stark riskjusterad avkastning jämfört med jämbördiga.

För ytterligare information, kontakta

Jarkko Toivonen, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 (0) 204 293 723 Jyri Suonpää, gruppchef eur räntefonder, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 (0) 204 293 714