Hoppa till huvudinnehåll
20 maj 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Fondbolag och OX2 utökar samarbetet kring havsbaserad vindkraft

Vind turbine hav landskap

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
20.5.2022 kl. 9.26

Ålandsbanken Fondbolag och OX2 utökar samarbetet kring havsbaserad vindkraft

Ålandsbanken Fondbolag OX2 (publ) har förlängt och fördjupat befintligt samarbetsavtal som ingicks i november 2021. Det kompletterande avtalet avser utveckling av ytterligare ett havsbaserat vindkraftsprojekt som blir beläget norr om Åland och går under namnet Noatun Nord.

Ålandsbanken Fondbolag och OX2 inledde i november 2021 ett samarbete avseende storskalig havsbaserad vindkraft söder om Åland. Nu utökas samarbetet med ytterligare ett havsbaserat vindkraftsprojekt, denna gång norr om Åland. Projekten kommer att bedrivas enligt tidigare modell, via samägt bolag där OX2 är utvecklare fram till färdigställt projekt och Ålandsbanken Fondbolag är en långsiktig delägare via de fonder man förvaltar. Projekten kommer hädanefter benämnas Noatun Nord och Noatun Syd. En förutsättning för att genomföra projekten enligt plan är att nödvändiga tillstånd erhålls av Ålands landskapsregering och andra relevanta myndigheter.

Noatun Nord är i en tidig projektfas och beräknas färdigställt bestå av ytterligare cirka 360 vindkraftverk som ger 20 TWh el per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll. Både Noatun Nord och Noatun Syd omfattar var för sig en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havsplanens definierade områden för vindkraft samt nätlösningar för distribution av el till Åland, Finland, Sverige och Estland. Om både Noatun Syd och Noatun Nord kan förverkligas fullt ut innebär det en möjlighet som kan ge 40 TWh el per år vilket motsvarar en årlig elförbrukning för 8 miljoner hushåll.

– Vi ser fram emot det utökade samarbetet med Ålandsbanken Fondbolag och ytterligare havsbaserad vindkraft på Ålands norra del. Noatunprojekten är viktiga steg för att skapa och göra Åland till den ledande gröna energihubben i Norden. Projekten är tillsammans med ytterligare projekt vi har i kikaren viktiga verktyg för att hålla ett fortsatt högt tempo i den gröna omställningen och utvecklingen av det åländska näringslivet säger Anders Wiklund, OX2 Country Manager Åland.

– Vi är glada att investerare kan delta i den pågående omställningen till grön förnybar energi och kan dra nytta av den långsiktiga avkastningen från storskalig havsbaserad vindkraft i framtiden, säger Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab.

För ytterligare information:
Anders Wiklund, Country Manager Åland, OX2 AB (publ), tfn +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com
Hillevi Priscar, Country Manager Sverige, OX2 AB (publ), tfn +46 730 261 623, hillevi.priscar@ox2.com

Juha Känkänen, Placeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 40 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi
Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 40 733 1119, tom.pettersson@alandsbanken.fi

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Om Ålandsbanken Fondbolag Ab
Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder. Fondutbudet är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Fondbolaget förvaltar i dagsläget ett kapital om ca. 4 miljarder euro.