Ålandsbanken justerar sina utlåningsräntor

14 januari 2019
|

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
14 januari 2019

Ålandsbanken justerar sina utlåningsräntor

Med anledning av ändrade marknadsräntor höjer Ålandsbanken utlåningsräntor från och med den 14 januari:

Utlåningsräntor

Ändring, %

Depåkontokredit

0,20

Kontokredit

0,20

Blancolån

0,20

Se aktuella räntor och prislistor på www.alandsbanken.se

För frågor kontakta:

Magnus Johansson, direktör, affärsområde Sverige, tfn 08 791 4887