03 maj 2024
Sverige

Dags för nästa generation

Fredrik benson alandsbanken generationsvaxling

En generationsväxling kommer sällan utan utmaningar – men genom att planera och börja i tid kan du undvika de största fallgroparna.

Plötsligt är den här – dagen då du känner att det är läge att ta ett steg åt sidan. Det är dags att lämna över till nästa generation. Insikten har kanske kommit smygande, en dag måste företaget överlåtas till någon annan. Ibland handlar det om att låta nästa generation ta över, ibland om ett externt ägarskifte.

Genom att planera och göra rätt sak­ er vid rätt tidpunkt har du möjlighet att stärka ditt företags förutsättningar och bygga en stabil grund för både kontinu­itet och tillväxt. Och inte minst skapa så bra förutsättningar som möjligt för nästa
generations ledarskap.

– Ett generationsskifte i ett familje­företag väcker en rad olika juridiska frågeställningar, men det är också mjuka värden och känslor involverat i ett sådant beslut. Därför är det viktigt att ta ett hel­hetsgrepp som innefattar de ekonomiska, juridiska och de familjemässiga aspekterna, säger Fredrik Benson som är finansiell planerare på Ålandsbanken.

Börja i tid

Fredrik Benson berättar att det viktigaste råd han kan ge är att börja planera i tid.

– Ett lyckat generationsskifte tar oftast mellan ett och tre år, kanske till och med längre, men många tror att det räcker med att prata igenom det över en söndagsmiddag. Vid ett ägarskifte måste du ta hänsyn till allas viljor, behov och kunskap – och det tar betydligt längre tid än så.

Gemensamt för många av de mest framgångsrika genera­tionsskiftena är att den till­tänkta efterträdaren har kommit in i verksamheten tidigt och fått lära sig hur det fungerar inifrån. På så sätt förbereds de för uppgiften och får praktisk erfarenhet samtidigt som deras kunskap och ledarförmåga kan sättas på prov. Detta är speciellt viktigt om företa­get är centrerat runt den nuvarande ägaren.

– Vissa företag är uppbyggda kring en enda person och om nästa generation inte har någon erfarenhet från verksamheten kan det snabbt gå utför efter ett ägarskifte. Om det inte finns en naturlig efterträdare kan det vara bättre att sälja företaget till en extern part, och att göra det när företaget fortfarande har ett högt värde, säger Fredrik Benson.

Varje företagarfamilj måste hitta den lösning som passar just deras situation och förutsättningar.

Mjuka värden

Ingen familj är den andra lik och därför är också varje generationsskifte unikt. En vanlig situation är att det finns flera syskon i familjen, men att enbart ett av dem är intresserad av att ta över familje­företaget efter de avgående föräldrarna. Ska de övriga syskonen kompenseras för det på något sätt? Och i så fall hur? Det behöver inte röra sig om företag i hundramiljoners­klassen för att en sådan fråga ska skapa irritation och konflikt i en familj.

Det är mjuka värden som dessa Fredrik Benson menar är viktiga att fundera över. Därför är det också angeläget att processen fram till skiftet är tydlig och formaliserad så att det inte kvarstår några frågetecken.

Fördelaktigare beskattning

Ekonomiskt har det blivit mer fördelaktigt med generationsskifte inom familjen de senaste åren. Fram till 2019 beskattades, något förenklat, överlåtelser inom familjen nämligen mycket högre än försäljningar till en extern part, men för fyra år sedan ändrades lagstiftningen och nu gäller samma skatteregler i båda fallen. Det innebär att överlåtarens skatt på kapitalvinst och utdelning kan minska från 52 procent till 25 procent. Vid en efterföljande utlands­flytt kan det bli mindre än så. Överlåtelsen behöver dock uppfylla en rad kriterier för att få beskattas på det här sättet.

– De nya reglerna gjorde systemet betydligt mer rättvist, men reglerna är stenhårda med en rad kriterier som måste vara upp fyllda. Det är således fortsatt viktigt att planera ordentligt. Det här kräver specialist kunskap. Uppfyller du inte alla kriterier går det inte att göra ägarskiftet med de mer gynnsamma skattereglerna och det påverkar hur mycket pengar du får kvar att leva på efteråt, säger Fredrik Benson.

– Just nu pågår en utredning som bland annat ska ta sikte på hur reglerna kring ägarskifte inom familjen kan underlättas och förhoppningsvis förenklas reglerna ytterligare framåt. Utredningen ska vara klar under våren 2024 så utfallet återstår att se.

Ett generationsskifte handlar alltså lika mycket om hårda ekonomiska värden som mjuka värden, som relationer.

– Det finns ingen universallösning utan varje företagarfamilj måste hitta den lösning som passar just deras situation och förutsättningar. Det är också därför vi verkligen betonar vikten av att börja i tid, säger Fredrik Benson.

5 råd för ett framgångsrikt generationskifte

Planera
Gör en gedigen plan för ägarskiftet som alla inblandade parter är överens om. Ta hänsyn till personliga önskemål och mjuka värden som rättvisan inom familjen och försörjningsbehovet för den avgående generationen.

Börja i tid
Det tar mellan ett och tre år att genom-föra ett generationsskifte fullt ut, så börja planera så fort tankarna på att dra sig tillbaka dyker upp.

Kolla upp lagar och regler
Gå igenom familje-och skattejuridiken ordentligt. För att de mer förmånliga skattereglerna som infördes 2019 ska kunna tillämpas måste du uppfylla vissa kriterier, annars blir skatten för säljaren högre.

Kommunicera
Kom ihåg att ett ägarskifte i ett företag också påverkar medarbetare och andra intressenter. Kommunikationen och hanteringen runt generationsskiftet kan därför spela stor roll, och du vinner mycket på att börja kommunicera kring detta på ett tidigt stadie.

Skriv avtal
Avtala formellt om formerna för generationsskiftet och ha papper på allt, framför allt vad gäller familjerätten. På så sätt blir det ett ordnat övertagande.

TEXT LOVISA OLAI ILLUSTRATION BJÖRN ÖBERG
Artikel från tidningen Ålandsbanking nr 1/2024
2024-05-03

Boka ett möte och upplev en annan typ av bank!

Alandsbanken havsvidden ostersjon