22 jun 2021
Sverige

Svenska skolan i Marbella

Alandsbanken svenska skolan 2021

Genom åren har många av Ålandsbankens kunder flyttat utomlands. Många gånger är det klimatet och värmen som lockar liksom möjligheten att vidga sina vyer och få nya perspektiv. Spanien är ett av de absolut mest populära länderna att flytta till. Men hur gör man om man fortfarande har barn i skolåldern? Precis innan pandemin bröt ut träffade vi Svenska skolan i Marbella för att ta reda på mer om hur man arbetar där.

Svenska skolan i Marbella – en skola för livet

Svenska skolan i Marbella är en liten engagerad skola för svensktalande barn i Marbella på Costa del Sol.

– Här klättrar barnen i olivträd, spelar fotboll på konstgräs eller simmar i poolen som vi använder både i idrottsundervisningen och när solen skiner som mest, berättar rektorn Denise Jimenez-Norrestad som sedan flera år är bosatt med sin familj i Spanien.

Tron på den lilla skolan

Skolan startades i privat regi 2003, då med 10 elever.

– Nu har vi vuxit till 195 elever och har en lång kö, med cirka 400 elever som vill börja. Det ser vi som ett gott tecken på skolans framgångar, säger Cecilia Edebrand-Hamberg, delägare och ordförande i skolan. Cecilia, med bakgrund som Montessorilärare, kom i kontakt med skolan i Marbella för 5 år sedan när familjen köpte semesterhus i Spanien. Målet var att stanna ett år, för att just prova på att bo utomlands. Båda sönerna började på skolan och Cecilia gick med i styrelsen. Klimatet, de långa ljusa dagarna, vänner och jobb gjorde dock att vistelsen blev lite längre än planerat.

– Jag som kom från skolvärlden lockades verkligen av idén med den ”lilla skolan”. Mindre klasser, större sammanhållning och högre kvalitet. Elever och lärare mår bra av det. Beslutsvägarna är korta och allt som gynnar elever och skolan kör vi på.

– Ja, vi lägger ner mycket pengar på utveckling, både vad gäller utrustning och när det kommer till att göra skolan unik, fortsätter Denise. Vår vackra inom- och utomhusmiljö är exempel på det, liksom att barnen i klass 4, 5 och 6 får egna datorer och att vi anlitar en cateringfirma med en svensk kock för att vi vill satsa på riktigt bra och god mat. Det är viktigt, inte minst för att skapa medvetenhet om miljö och klimatfrågor. I Spanien har man inte kommit riktigt lika långt som i Sverige vad gäller ekologiskt och hållbart till exempel. Men fördelen här är å andra sidan att väldigt mycket är lokalt odlat och närproducerat.

Från förskola till gymnasium

Idag omfattar Svenska Skolan i Marbella förskoleklass till årskurs 6 samt fritidsverksamhet med såväl svenska som spanska pedagoger. Dessutom erbjuds högstadieutbildning med handledd distansundervisning via Sofia Distans. Normalt kräver undervisning på distans ett stort eget ansvar. Eleven måste själv planera vad som ska göras, lämna in uppgifter i tid och inte glömma bort något ämne.

– Här kommer vår lärarhandledning väl till pass, säger Cecilia. Vi stöttar i undervisningen och ger feedback på plats. Det, i kombination med ett socialt sammanhang, kompisar i alla åldrar, raster och gemensamma idrottslektioner, ger eleverna ett viktigt och uppskattat mervärde jämfört med annan distansundervisning. På gymnasiet finns även möjlighet att läsa via Hermods.

– Vi är godkända av såväl spanska myndigheter som av svenska staten, följer den svenska läroplanen och ser till att uppnå kunskapskraven i den, förklarar Denise. Alla våra ämneslärare är legitimerade. Det innebär att vi har rätt att sätta betyg. Och att våra elever har möjlighet att komma direkt in i det svenska skolsystemet igen så snart det är dags att återvända hem. Undervisningen är på svenska men även engelska och spanska får såklart stort utrymme i läroplanen. Tack vare den internationella miljön får även de yngre förskolebarnen med sig språken som bonus.

– Dessutom har vi samarbeten med andra, både svenska och spanska, skolor. Det är ju två länder som ska mötas här vad gäller språk, kultur och traditioner och det finns så mycket erfarenheter att utbyta.

Alandsbanken svenska skolan

”Beslutsvägarna är korta och allt som gynnar elever och skolan kör vi på”.

säger Cecilia Edebrand-Hamberg, delägare och ordförande i skolan.

Välja skola utomlands

Ett gott råd inför en eventuell flytt är att göra sin research. Var vill vi bo? Vilka skolor i närheten finns det att välja på? När finns det lediga platser, det kan nämligen ta lite längre tid än förväntat att komma in. Hur ser planen ut i stort, är det temporärt eller flytt för en längre tid? Om ambitionen är att flytta utomlands permanent, eller åtminstone en längre tid, kanske den lokala skolan erbjuder bra alternativ? Och när ska man söka in?

– Hos oss startar vårterminen 1 februari och vi lämnar besked om antagningar i november respektive mars inför höst- och vår med en uttalad önskan om att eleverna som går på skolan minst stannar ett år, fortsätter Denise. Vi vill skapa stabila grupper och ha chans att lära känna barnen. Det är viktigt för dynamiken i klasserna också.

– Vi har lyckats få ett välförtjänt gott rykte, berättar Cecilia. Många familjer vill komma hit på studiebesök. Då gör vi en rundvandring och sitter ner och pratar om allt praktiskt. Det är alltid lika roligt eftersom skolan får så stor uppskattning. Och det är verkligen en fin miljö här som vi är stolta över. Andra söker in direkt via hemsidan, vilket också går bra.

Skolverket reglerar skolavgiften för svenska skolor utomlands så att den ligger inom vissa ramar. På Svenska Skolan i Marbella ligger avgiften från 2350–4250 €/termin. Eleverna kan få med sig sin svenska skolpeng, en summa som varierar från kommun till kommun. Med lite tur täcker den hela skolavgiften. Skolan är även berättigad till statsbidrag.

Omväxling förnöjer

I takt med att elever slutar och nya börjar, sker det även lärarbyten mellan varven.

– Just nu har vi totalt 17 mentorer. Men det bara väller in ansökningar från fler duktiga lärare, säger Cecilia. Vi har märkt stor skillnad, bara de senaste åren. Det är många som vill förändra sina liv och bo och jobba utomlands. Man har för stora klasser, för stora skolor. Här är det roligare att arbeta som lärare och vad gäller lärarbehörighet är det förstås meriterande att ha arbetat utomlands. Omväxlingen är inget som stör verksamheten, tvärtom menar Denise.

– Det ger en härlig och positiv energi, både till skolan och eleverna.

”Många vill förändra sina liv och bo utomlands.”

Alandsbanken svenska skolan utlandsflytt

”Det är två länder som ska mötas vad gäller språk, kultur och traditioner.”

säger rektorn Denise Jimenez-Norrestad.

Minnen för livet

– Att flytta till ett annat land är så berikande och stärker både familjebanden och gemenskapen. Men tänk på att det kan ta lite tid, tipsar Cecilia. Det kan ta upp till ett halvår att landa ordentligt. Det är en omställning, en liten process, att komma in i allt men det är väldigt kul på vägen. Jag tror att alla, både barn och vuxna, växer av att bo i ett annat land, hantera andra kulturer och utsättas för nya situationer. På köpet får du ett helt nytt kontaktnät, nya vänner, övervinner rädslor och blir tuffare i dig själv. Det blir väldigt många fina minnen, lärdomar du bär med dig för livet.

Text Kajsa Öijerholm / Foto Adobe Stock

Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare.

Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6. I vissa fall även för högstadiet årskurserna 7-9 och gymnasieskolan 1-3.

Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag. De finns i följande länder: England, Frankrike, Kenya, Mocambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Källa: Skolverket mars 2021

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!