Familj testamente jurister alandsbanken

När en person avlider fördelas tillgångarna enligt den legala arvsordningen. I Sverige har vi en arvsordning som är till för att skydda framförallt bröstarvingar i samband med dödsfall inom familjen.

Många är dock osäkra på vad bestämmelserna egentligen innebär och dagens familjer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis särkullbarn, bonusföräldrar och bonusbarn. Dessutom kan familjesituationer skifta över tid, vilket bidrar till ytterligare osäkerhet kring vad som egentligen gäller när någon går bort.

Vad är ett testamente?

Enligt den juridiska definitionen är ett testamente en ensidig rättshandling genom vilken man förordnar om sin kvarlåtenskap. Det handlar alltså om en legal handling där en person berättar hur han eller hon vill att dennes efterlämnade egendom ska fördelas efter personens bortgång.

”Med ett testamente kan du se till att dina tillgångar hamnar där du vill ha dem. Det är också ett sätt att underlätta för anhöriga.”

Ett testamente är aldrig bindande för den som skrivit testamentet utan man kan när som helst upphäva eller ändra sitt testamente. Det som står i testamentet träder i kraft först när man är avliden – en person som står som testamentstagare i testamentet kan alltså inte kräva något så länge den som skrivit testamentet lever.

Varför ska man skriva testamente?

Att planera för sin egen bortgång kan kännas både svårt och jobbigt att ta tag i, men det finns fördelar med att skriva ett testamente. Med ett testamente säkerställer du att dina tillgångar hamnar där du vill ha dem. Inte minst är det ett sätt att underlätta för anhöriga.

De flesta tror att om man inte har några specifika skäl till att någon annan än de legala arvingarna ska få ta del av arvet så behövs inget testamente. Men så enkelt är det inte. Ska efterlevande makan/maken få full äganderätt till arvet behövs ett testamente. I det kan man också bestämma att arvet ska vara enskild egendom och inte ingå i bodelningen i ett eventuellt nytt äktenskap. Familjesituationerna har också blivit mer komplexa i och med bildandet av nya familjekonstellationer samt som en följd av att färre väljer att gifta sig och antalet skilsmässor ökar. Det kan bli väldigt komplicerat och därför rekommenderar vi att man upprättar ett testamente.

Vad händer om man inte har några arvingar?

Om den avlidna saknar legala arvingar och inte har upprättat ett testamente tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden. Där används pengarna för att finansiera projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det går naturligtvis också att testamentera pengar till en särskild hjälporganisation och cirka 20-30 procent av alla ideella hjälpinsatser i världen finansieras av just testamentsgåvor.

De vanligaste anledningarna till att man skriver ett testamente

Man vill ändra den legala arvsordningen genom att till exempel undanta vissa släktingar från arvsrätt eller genom att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till en specifik person. Allt går inte att påverka men ganska mycket.

Man önskar sätta upp vissa villkor för den som ärver, exempelvis att den egendom som barn ärver ska vara enskild egendom för dem i deras äktenskap eller samboförhållande.

Man vill att ett visst belopp eller ett visst föremål ska tillfalla någon eller några specifika personer. Det kallas för penninglegat respektive saklegat.

Text Therese Pettersson Foto Adobe Stock

Är du Premium- eller Private Banking-kund?

Som Premium- eller Private Banking-kund har du tillgång till juridisk rådgivning för privatpersoner gällande familjerättsliga frågeställningar. Våra erfarna jurister följer utvecklingen inom lagstiftningen och har förutom familje- och skattejuridik också kompetens inom stiftelsejuridik och juridiken kring ideella föreningar.

Vi hjälper till med:

• Testamente
• Äktenskapsförord och samboavtal
• Gåvobrev
• Deklarationer och skatteberäkningar
• Svensk och utländsk kapitalbeskattning
• Kapitalförsäkringar
• Bouppteckningar och arvskiften m. m.

För juridiska handlingar som eventuellt upprättas debiteras separat arvode i enlighet med bankens vid var tid gällande prislista.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!